Youtube Video Feature เป็นฟีเจอร์ที่เน้นเสนอวีดีโอใดวีดีโอหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่อิงกับตัว Channel ที่เราสร้างขึ้น โดยสามารถนำวีดีโอที่อัพโหลดขึ้น Youtube และเปิดใช้งานแบบ Public มาใส่ไว้ในแอปพลิเคชัน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของวีดีโอนั้น ส่วนของฟีเจอร์นี้จะเหมาะกับลักษณะงานประเภท การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่เจ้าของสินค้าได้ทำวีดีโอ Presentation เกี่ยวกับตัวสินค้าออกมา หรือ การรีวิวสินค้า คุณสามารถนำวีดีโอดังกล่าวมาใส่ไว้ในแอปของคุณได้เพียงแค่ใส่คีย์หรือลิงค์ของวีดีโอนั้นๆ