หลังจากที่ได้ทำการทดลองใช้บริการได้สักระยะและมีความต้องการที่จะให้แอปพลิเคชันของตนเอง เปิดใช้งานบน App Store และ Google Play จะมีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือการจัดทำข้อมูลที่ใช้บ่งบอกถึงตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งได้แก่ โลโก้, ชื่อแอป, รายละเอียดต่างๆ โดยต้องทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบหลังบ้าน เมื่อทาง Keeate ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play โดยการนำข้อมูลเข้าสู่ App Store และ Google Play มีขั้นตอนดังนี้ ชำระค่าบริการกับทาง Keeate Keeate จะทำการเปิดสิทธิ์ให้สามารถกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นในการขึ้นแอป เข้าสู่ระบบหลังบ้าน ไปที่เมนู “Publish Application” หรือ “ข้อมูลแอพบน Store” ในเมนูภาษาไทย...