หลังจากที่ได้รับชมตัวอย่างแอปที่เน้นทางงานขายเป็นหลักอย่าง Case Study – แอปพลิเคชัน Hiview CCTV และแอปพลิเคชันที่เน้นการนำเสนออย่าง Case Study – แอปพลิเคชัน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ไปแล้วนั้น วันนี้ทาง Keeate ขอนำเสนอแอปตัวอย่างจากลูกค้าผู้ใช้งานจริงอีกเช่นเคย ซึ่งสร้างแอปพลิเคชันที่เน้นไปในเชิงการให้ข้อมูล (information) เป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น เทศบาล องค์การบริหารในส่วนต่างๆของภาครัฐ หรือแม้แต่มูลนิธิของภาคเอกชนเป็นต้น หน้าหลักของแอป         เมื่อเปิดแอปมา สิ่งแรกที่คุณจะพบเจอก็คือ Welcome page ที่สามารถนำไฟล์ภาพของธุรกิจขึ้นมาแสดงก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหลักของแอป และเมื่อเข้ามาถึงหน้าหลัก...