Product & Service Feature ถูกออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในทางธุรกิจโดยเฉพาะ สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างน่าสนใจ สินค้าหรือบริการที่ถูกบันทึกในฟีเจอร์ Product & Service จะเชื่อมโยงกับระบบ M-Commerce โดยอัตโนมัติ (M-Commerce รองรับการใช้งานตั้งแต่ Professional Package เป็นต้นไป) ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันของคุณเป็นแอปพลิเคชันสำหรับขายสินค้าผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง