ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Developer Account ของ Android มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน 1. ทำการ Login ด้วย Gmail Account เข้าลิงค์ https://play.google.com/apps/publish/signup/ และทำการ Login ด้วย Gmail Account ** แนะนำให้สมัครใหม่ เนื่องจากทางคีเอทจำเป็นต้องเข้าใช้งานอีเมล์ เพื่อดำเนินการนำแอพเข้าสู่ Google Play Store) 2. ยืนยัน Agreement ทำการอ่านข้อตกลงของทาง Google Play หลังจากทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้กดคลิกที่ตำแหน่งที่ #1 และทำการกดปุ่ม “Continue to payment”...