มาดูรายละเอียดระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านโมบายแอป ที่ทำจากระบบสร้างแอปสำเร็จรูป “Keeate” สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.keeate.com