Contact us feature ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณ โดยมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน ได้แก่ การโทรออก, การส่งข้อความผ่านอีเมล์, การเปิดเว็บไซต์, การเชื่อมโยง Line ID ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น