Developer Account คืออะไร? การที่เราจะจัดทำโมบายแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกเหนือจากโมบายแอพที่เราต้องการนำเข้าสู่ App Store และ Google Play นั่นคือการสมัครเป็น Developer Program กับผู้ให้บริการทั้ง 2 เพื่อนำแอพพลิเคชันขึ้นในนามของบริษัท หรือ นามบุคคล โดยตัว Developer Account 1 Account จะสามารถนำแอพพลิเคชันที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเข้าสู่ Store ได้มากกว่า 1 แอพพลิเคชัน   ตำแหน่งการแสดงชื่อ Developer Account ภาพตัวอย่างจากแอพพลิเคชัน “Keeate” ที่อยู่บน Google...