บริการผู้ช่วยทำแอพครบวงจร

คือบริการเสริมที่ช่วยให้คุณมีแอพพลิเคชันพร้อมประชาสัมพันธ์ โดยเรามีทีมงานเข้าจัดการแอพพลิเคชันให้กับคุณในด้านการออกแบบแอพให้น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทำให้คุณสามารถนำแอพพลิเคชันไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ทันที หากคุณสนใจกรุณาติดต่อ Line@ : @keeate , Tel. : 096-059-8525 , Email : sales@keeate.com


 

เงื่อนไขบริการ

- ออกแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ใน Platform ของ Keeate จะออกแบบ Home Page 4 ขนาด และ Content Page 3 ขนาด เพื่อสำหรับรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- ออกแบบจะเน้นออกแบบให้สามารถใช้งานกับโครงสร้าง Layout ของ Keeate ได้เท่านั้น
- ไอคอนเมนู จะเป็นการจัดหา หรือ ปรับแต่งจากเดิมที่ระบบมีไว้ให้ใช้ (เช่น สี) เพื่อให้เข้ากับ Home Page ที่ได้ทำการออกแบบไว้ กรณีต้องการไอคอนเมนูเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจมีค่าบริการ ไอคอนละ 500 บาท
- การให้บริการจัดการข้อมูลภายในแอพพลิเคชันสามารถนำส่งข้อมูลให้กับทีมงานได้ 2 วิธี
      1. ส่ง URL เว็บไซต์ที่ต้องการให้นำข้อมูลเข้าสู่แอพพลิเคชัน (1 URL นับ 1 รายการ)
      2. ส่งไฟล์เอกสาร 1 หน้า A4 โดยมีเนื้อหาข้อมูลหน้าละไม่เกิน 1 รายการ (1 หน้ากระดาษ นับ 1 รายการ)
- เป็นการอัพเดทข้อมูลลงบนแอพพลิเคชันเท่านั้น ไม่รวมการดูแล หรือ จัดการข้อมูลการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น
- กรณีข้อมูลที่ต้องการอัพเดท มีจำนวนมากกว่าที่แพคเกจระบุไว้คิดค่าบริการ 120 บาท / รายการ
คือระยะเวลาที่ลูกค้าจะนำส่งข้อมูลให้กับบริษัท โดยการนำส่งจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด โดยทีมงานจะอัพเดทข้อมูลในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน
ตัวอย่างเช่น เปิดใช้บริการวันที่ 1 มกราคม ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทีมงานได้ไม่เกินวันที่ 6 มกราคม และทีมงานจะอัพเดทข้อมูลให้แล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกิน 11 มกราคม
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%