บริการออกแบบโลโก้

Logo app Design

บริการออกแบบโลโก้แอปพลิเคชัน เหมาะสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่มีโลโก้เป็เหมาะสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่มีโลโก้เป็นของตนเอง
ทำให้ไม่สามารถนำโลโก้ดังกล่าวมาสร้างเป็นโลโก้ของแอปพลิเคชันได้เงื่อนไขบริการ

- จะเป็นการออกแบบโลโก้ที่เน้นสำหรับการแสดงผลบนกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นไอคอนของแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%