บริการออกแบบโลโก้

บริการออกแบบโลโก้แอพพลิเคชัน เหมาะสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่มีโลโก้เป็นของตนเอง ทำให้ไม่สามารถนำโลโก้ดังกล่าวมาสร้างเป็นโลโก้ของแอพพลิเคชันได้
เงื่อนไขบริการ

- จะเป็นการออกแบบโลโก้ที่เน้นสำหรับการแสดงผลบนกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นไอคอนของแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%