บริการช่วยจดทะเบียน Apple Developer Account

Apple Developer Account

คือบริการที่ให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนการจดทะเบียน Developer Account ของทาง Apple (iOS) โดยเฉพาะ

ค่าบริการPersonal 4,900
บาท

 • เหมาะสำหรับ
  แอปพลิเคชันที่เจ้าของแอปพลิเคชันไม่ได้ดำเนินการธุรกิจ หรือ องค์กรในรูปแบบนิติบุคคล เช่น ร้านค้า หรือ ทำแอปคอนเทนต์
 • รายละเอียด
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาช่วยจดทะเบียน Apple Developer Account ที่ใช้บริการทำแอปพลิเคชันกับทาง Keeate (กรณีไม่ได้ทำแอป คิดค่าบริการ 5,900 บาท )
  - รวมค่า Developer Account Fee 99 USD (3,590 บาท)
  - มีอายุการใช้งาน 1 ปี (หลังจากนั้นผู้รับบริการสามารถจ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิต เพื่อต่ออายุ)
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Business 5,900
บาท

 • เหมาะสำหรับ
  นิติบุคคลประเภทธุรกิจทุกประเภท ที่จัดตั้งอยู่ในรูปแบบ บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ, มหาวิทยาลัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • รายละเอียด
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาช่วยจดทะเบียน Apple Developer Account ที่ใช้บริการทำแอปพลิเคชันกับทาง Keeate (กรณีไม่ได้ทำแอป คิดค่าบริการ 9,900 บาท )
  - รวมค่า Developer Account Fee 99 USD (3,590 บาท)
  - มีอายุการใช้งาน 1 ปี (หลังจากนั้นผู้รับบริการสามารถจ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิต เพื่อต่ออายุ)
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
1. ผู้รับบริการจะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัคร ผู้สมัครยินดีจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียน
2. ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ​ 7-15 วัน
1. ผู้รับบริการเข้าใจเกี่ยวกับบริการช่วยจดทะเบียน Developer Account เป็นบริการที่ทางบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการสมัครและให้คำปรึกษาเพื่อให้การสมัครลุล่วงไปด้วยดี ไม่ได้เป็นบริการที่ดำเนินการแบบเบล็ดเตล็ดอันเนื่องจากทาง Apple มีนโยบายการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของบริษัทผู้รับบริการ
2. ขั้นตอนการจดทะเบียนจะใช้ระยะเวลา 25-40 วันโดยประมาณขึ้นอยู่กับประเภทการจดทะเบียน
3. ผู้รับบริการต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัทหรือตราสินค้าของตนเอง โดยไม่สามารถใช้เว็บไซต์จากแหล่งอื่นได้ เช่น ลิงค์จาก Social Network เป็นต้น และต้องมี Email ที่ใช้สำหรับบริษัทหรือตัวสินค้าบริการ (เช่น [email protected]) ซึ่งไม่สามารถใช้งาน Free mail ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทาง Apple จะต้องใช้สำหรับการตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคล
4. ผู้รับบริการจะต้องจัดเตรียมบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการสมัคร Apple Developer Account จะมีเจ้าหน้าที่ทาง Apple โทรมาสอบถามและยืนยันการมีตัวตนของหน่วยงาน
5. บริการจดทะเบียน Apple Developer Account เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการมี Account ที่สามารถดำเนินการขึ้นแอปได้บน Store เท่านั้น ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการนำแอปเข้าสู่ Store เพื่อพิจารณาการอนุมัติแอป ผู้รับบริการสามารถนำ Account ดังกล่าวไปใช้ในส่วนงานอื่นๆได้