บริการช่วยจดทะเบียน Developer Account

Developer Account Service

Developer Account เป็นส่วนสำคัญในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
โดยบริการช่วยจดทะเบียน เราจะให้คำแนะนำและติดตามความตืบหน้าในการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ใช้บริการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นกับทาง KeeateAndroid 1,900
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ชำระครั้งเดียว
  - รวมค่า Developer Account Fee
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

iOS 6,900
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ปีแรก 6,900 บาท
  - ปีถัดไป 4,900 บาท (กรณีที่เลือกให้คีเอทดำเนินการ)
  - รวมค่า Developer Account Fee
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม