ตารางราคา - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ, รับสร้างแอพ, รับพัฒนาแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

บริการช่วยจดทะเบียน Developer Account

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ใช้บริการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นกับทาง Keeate

ตารางราคาสำหรับสมาชิกผู้ใช้บริการสร้างแอพพลิเคชันกับทางคีเอทเท่านั้น

Android 2,500
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ชำระครั้งเดียว
  ** รวมค่า Developer Account Fee
  ** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

iOS 12,000
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ปีแรก 12,000 บาท
  ** ปีถัดไป 6,000 บาท (กรณีที่เลือกให้คีเอทดำเนินการ)
  ** รวมค่า Developer Account Fee
  ** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาและช่วยจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ใช้บริการสร้างแอพกับทางคีเอท

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ได้ดำเนินการพัฒนาโมบายแอพแต่ไม่สามารถจดทะเบียน Developer Account กับทาง Google และ Apple ได้
อันเนื่องจากขั้นตอนในการจดทะเบียนที่ค่อนข้างยุ่งยาก

Android 3,500
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ชำระครั้งเดียว
  ** รวมค่า Developer Account Fee
  ** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Android + iOS 21,500
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามรายละเอียดด้านซ้ายมือของแต่ละระบบปฏิบัติการ