บริการออกแบบแอพพลิเคชัน

บริการออกแบบแอพพลิเคชัน เป็นบริการที่ช่วยในเรื่องการออกแบบหน้าตาแอพของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่มีทีมออกแบบเป็นของตนเอง


เเงื่อนไขบริการ

- ออกแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ใน Platform ของ Keeate จะออกแบบ Home Page 4 ขนาด เพื่อสำหรับรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- ออกแบบจะเน้นออกแบบให้สามารถใช้งานกับโครงสร้าง Layout ของ Keeate ได้เท่านั้น
- ไอคอนเมนู จะเป็นการจัดหา หรือ ปรับแต่งจากเดิมที่ระบบมีไว้ให้ใช้ (เช่น สี) เพื่อให้เข้ากับ Home Page ที่ได้ทำการออกแบบไว้ กรณีต้องการไอคอนเมนูเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจมีค่าบริการ ไอคอนละ 100 บาท
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%