บริการออกแบบแอพพลิเคชัน

บริการออกแบบแอพพลิเคชัน เป็นบริการที่ช่วยในเรื่องการออกแบบหน้าตาแอพของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่มีทีมออกแบบเป็นของตนเอง


Design S ฿ 12,900

  • - ออกแบบกราฟฟิกหน้า Home Page 3 แบบ
      เลือก 1 แบบเพื่อทำการปรับแก้จำนวน 3 ครั้ง
  • - ออกแบบกราฟฟิกหน้า Content Page 3 แบบ
      เลือก 1 แบบเพื่อทำการปรับแก้จำนวน 3 ครั้ง
  • - จัดหา และ ปรับแต่งไอคอนเมนู 10 เมนู

เงื่อนไขบริการ

- ออกแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ใน Platform ของ Keeate จะออกแบบ Home Page 4 ขนาด และ Content Page 3 ขนาด เพื่อสำหรับรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- ออกแบบจะเน้นออกแบบให้สามารถใช้งานกับโครงสร้าง Layout ของ Keeate ได้เท่านั้น
- ไอคอนเมนู จะเป็นการจัดหา หรือ ปรับแต่งจากเดิมที่ระบบมีไว้ให้ใช้ (เช่น สี) เพื่อให้เข้ากับ Home Page ที่ได้ทำการออกแบบไว้ กรณีต้องการไอคอนเมนูเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจมีค่าบริการ ไอคอนละ 500 บาท
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%