บริการจัดการข้อมูล

Time Plan

เหมาะสำหรับผู้ที่มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ประจำ แต่รายการในการอัพเดทต่อเดือนไม่เยอะ
(เช่น แอปแจ้งข่าวสาร, แอปสินค้าที่มี SKU ไม่เยอะ)

 

Time S ฿ 900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  4 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  8 รายการ

Time M ฿ 1,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  4 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  20 รายการ

Time XL ฿ 6,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  8
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  60 รายการ

Time XXL ฿ 10,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  12
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  80 รายการ
 

Item Plan

เหมาะสำหรับผู้ทืี่มีรายการสินค้า หรือ ข่าวสารจำนวนมาก แต่การอัพเดทข้อมูลไม่บ่อยมาก
(เช่น แอปขายของออนไลน์ เป็นต้น)

 

Item S ฿ 900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  2 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  15 รายการ

Item M ฿ 1,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  2 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  40 รายการ

Item XL ฿ 6,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  4 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  120 รายการ

Item XXL ฿ 10,900
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  6 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูลรวม
  160 รายการ

VIP Plan

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา และจำนวนรายการที่อัพเดทมีจำนวนมาก