บริการดูแลและบริหารข้อมูล

Subscription Service

คือบริการดูแลและบริหารข้อมูลแบบรายเดือน เปรียบเสมือนว่าคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับจัดการข้อมูลภายในแอพพลิเคชัน เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาในการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง


Admin S ฿ 12,000
/ 3 เดือน

  • เปิดใช้งาน 6 เดือน ลด 10% เหลือเพียง 21,600 บาท
    เปิดใช้งาน 12 เดือน ลด 25% เหลือ 36,000 บาท
  • จำนวนการอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน
  • จำนวนรายการไม่เกิน 15 รายการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 วัน หลังจากทีมงานได้รับข้อมูลจากลูกค้า

เงื่อนไขบริการ

- การให้บริการจัดการข้อมูลภายในแอพพลิเคชันสามารถนำส่งข้อมูลให้กับทีมงานได้ 2 วิธี
      1. ส่ง URL เว็บไซต์ที่ต้องการให้นำข้อมูลเข้าสู่แอพพลิเคชัน (1 URL นับ 1 รายการ)
      2. ส่งไฟล์เอกสาร 1 หน้า A4 โดยมีเนื้อหาข้อมูลหน้าละไม่เกิน 1 รายการ (1 หน้ากระดาษ นับ 1 รายการ)
- เป็นการอัพเดทข้อมูลลงบนแอพพลิเคชันเท่านั้น ไม่รวมการดูแล หรือ จัดการข้อมูลการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Pay as you go Service

คือบริการดูแลและบริหารข้อมูลแบบรายครั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อมูลจำนวนมากและไม่มีเวลาในการบริการนำเข้าข้อมูล


 
 

เงื่อนไขบริการ

- การให้บริการจัดการข้อมูลภายในแอพพลิเคชันสามารถนำส่งข้อมูลให้กับทีมงานได้ 2 วิธี
      1. ส่ง URL เว็บไซต์ที่ต้องการให้นำข้อมูลเข้าสู่แอพพลิเคชัน (1 URL นับ 1 รายการ)
      2. ส่งไฟล์เอกสาร 1 หน้า A4 โดยมีเนื้อหาข้อมูลหน้าละไม่เกิน 1 รายการ (1 หน้ากระดาษ นับ 1 รายการ)
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%