บริการจัดการข้อมูล

คือบริการดูแลและบริหารข้อมูลแบบรายครั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อมูลจำนวนมากและไม่มีเวลาในการบริการนำเข้าข้อมูล


 
 

เงื่อนไขบริการ

- การให้บริการจัดการข้อมูลภายในแอพพลิเคชันสามารถนำส่งข้อมูลให้กับทีมงานได้ 2 วิธี
      1. ส่ง URL เว็บไซต์ที่ต้องการให้นำข้อมูลเข้าสู่แอพพลิเคชัน (1 URL นับ 1 รายการ)
      2. ส่งไฟล์เอกสาร 1 หน้า A4 โดยมีเนื้อหาข้อมูลหน้าละไม่เกิน 1 รายการ (1 หน้ากระดาษ นับ 1 รายการ)
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%