บริการจัดการข้อมูล

เหมาะสำหรับหน่วยงานและธุรกิจที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการข้อมูลภายในแอพ และต้องการให้ทางคีเอทเป็นผู้ดูแลแทน


S ฿ 1,500
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  1 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูล
  15 รายการ

M ฿ 3,000
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  3 ครั้ง
 • จำนวนรายการข้อมูล
  40 รายการ

XL ฿ 10,000
/ เดือน

 • จำนวนการดูแล / เดือน
  Unlimited
 • จำนวนรายการข้อมูล
  250

เงื่อนไขบริการ

1. จำนวนครั้งต่อเดือน หมายถึง ลูกค้าสามารถจัดส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนกี่ครั้ง เช่นแพคเกจ M สามารถจัดส่งข้อมูลได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง และข้อมูลรวมกันไม่เกิน 40 รายการ
2. ข้อมูล 1 รายการ จะไม่เกิน 1 หน้า A4
3. การใช้บริการเพิ่มข้อมูลนอกเหนือแพคเกจ หรือ เพิ่มเติมจากแพคเกจคิดค่าบริการ 50-100 บาท ต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล) ขั้นต่ำที่ 1,000 บาท / ครั้ง
ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%