แพคเกจทำแอป พร้อมบริหารจัดการ

Mangaement Plan

เป็นแพคเกจจัดทำแอปพลิเคชัน พร้อมกับดูแลและบริหารข้อมูลในแอป อัตราค่าบริการในแต่ละแพคเกจจะรวมค่าจดทะเบียน Developer Account เรียบร้อยแล้ว
เหมาะกับหน่วยงานที่ไม่มีผู้ดูแลแอปพลิเคชัน และต้องการใช้แอปเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หรือ แจ้งข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยงานราชการ, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

Community S ฿ 79,000
/ ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - รองรับการทำงานทั้งระบบ Android และ iOS
  - ค่าบริการรวมกาจดทะเบียน Developer Account เรียบร้อยแล้ว
 • การบริหารจัดการข้อมูล
  - ดำเนินการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลจำนวน 150 รายการ / เดือน (ส่งข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  - ออกแบบกราฟฟิกป้ายแบนเนอร์ที่ใช้ภายในแอปจำนวน 8 ครั้ง / เดือน
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  8 Menu
 • Push Notification
  Unlimited
 • Disk Space
  50 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  1 Account
 • Google Analytics for Firebase
 •  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

เงื่อนไขบริการ

 • ผู้รับบริการจัดส่งข้อมูลให้โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน อยู่ในรูปแบบไฟล์ Words และไฟล์ภาพนามสกุล .png, .jpg ที่ใช้คู่กัน
 • การเพิ่ม หรือ ลบ หรือ แก้ไข หรือ ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีผลต่อข้อมูลรายการหนึ่งๆ จะนับเป็น 1 รายการจัดการข้อมูล
 • การส่งข้อมูลเข้าระบบในแต่ละครั้งมีจำนวนมากกว่า 7 รายการเป็นต้นไป จะมีการส่งข้อมูลประมาณ 2-3 รายการเพื่อให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบที่นำเข้าไป กรณีได้มีการตรวจสอบแล้วทำการยืนยันแล้ว และเกิดเหตุการที่ต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนับรายการจัดการข้อมูลใหม่ ตามจำนวนที่ดำนเนินการ
 • บริการออกแบบกราฟฟิกป้ายแบนเนอร์ จะต้องเป็นป้ายแบนเนอร์ที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งไฟล์ภาพทุกรูปแบบ
 • ค่าบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%