ตารางราคา

SME Plan

เป็นแพคเกจที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME และหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากกว่า 25 ฟีเจอร์ ไม่จำกัดจำนวนการดาวน์โหลด
รองรับการเป็นสมาชิกกับทางแอพสูงถึง 20,000 คน สามารถทดลองสร้างแอพพลิเคชันได้ฟรี 14 วัน

Business ฿ 8,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Professional ฿ 12,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Enterprise Plan

เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่, ธุรกิจที่มีฐานสมาชิกจำนวนมาก รองรับจำนวนสมาชิกได้สูงถึง 200,000 คน, สามารถสร้างเมนูย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน,
สร้างผู้ดูแลระบบได้มากถึง 15 คน และสามารถกำหนดหน้าที่การจัดการข้อมูลได้อีกด้วย, รองรับพื้นที่การใช้งานมากถึง 50 GB

Enterprise A ฿ 23,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ค่าบริการสำหรับ Android + Platform
  ** ต้องการระบบ iOS เพิ่ม 15,000 บาท
 • Feature List
    เทียบเท่าแพคเกจ Premium
 • Google Analytics
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  Unlimited
 • Membership
  50,000 Accounts
 • Disk Space
  15 GB
 • Admin Management
  5 Accounts
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Enterprise S ฿ 29,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ค่าบริการสำหรับ Android + Platform
  ** ต้องการระบบ iOS เพิ่ม 15,000 บาท
 • Feature List
    เทียบเท่าแพคเกจ Premium
 • Google Analytics
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  Unlimited
 • Membership
  100,000 Accounts
 • Disk Space
  25 GB
 • Admin Management
  8 Accounts
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Enterprise S+ ฿ 39,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ** ค่าบริการสำหรับ Android + Platform
  ** ต้องการระบบ iOS เพิ่ม 15,000 บาท
 • Feature List
    เทียบเท่าแพคเกจ Premium
 • Google Analytics
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  Unlimited
 • Membership
  200,000 Accounts
 • Disk Space
  50 GB
 • Admin Management
  15 Accounts
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 

เงื่อนไขบริการ

 • Developer Account คือ Account ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกกับทาง Apple (iOS) และ Google (Android) เพื่อใช้ในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
 • ค่าบริการแพคเกจรายปีจะไม่รวมค่าสมัครและเปิดใช้งาน Android Developer Account ราคา 2,500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • ตัวอย่างวิธีคิดค่าบริการ (กรณีไม่เปิดใช้งาน iOS Application)
  เลือกใช้งานแพคเกจ Professioinal 12,900
  ค่าบริการสมัคร Android Developer Account 2,500 บาท
  ราคารวม 15,400 บาท
  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,478 บาท
** บริการจดทะเบียน iOS Developer Account
 • Developer Account คือ Account ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกกับทาง Apple (iOS) และ Google (Android) เพื่อใช้ในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
 • ค่าบริการสมัครสมาชิก iOS Developer Account 12,000 บาท ในปีแรก (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • ปีถัดไปลูกค้าสามารถเลือกชำระตรงกับทาง Apple ผ่านบัตรเครดิต หรือ ใช้บริการคีเอทข่วยดำเนินการ โดยมีอัตราค่าบริการ 6,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • เป็นบริการจดทะเบียน iOS Developer Account เท่านั้นไม่รวมค่าบริการจัดทำแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS
 • Developer Account สามารถนำไปใช้ในการขึ้นแอพพลิเคชันได้มากกว่า 1 แอพพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแอพพลิเคชันที่ถูกสร้างจากระบบ Keeate
 • กรณีที่ผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะสมัคร iOS Developer Account ด้วยตนเองสามารถทำได้ทันทีโดยไม่จำกัดว่าจะต้องใช้บริการกับทางคีเอท
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** บริการจัดทำ iOS Application และเงื่อนไขการให้บริการ
 • SME Plan ค่าบริการ 10,000 บาท / ปี (โดยต้องนำไปรวมกับแพคเกจหลักที่เลือกใช้)
 • Enterprise Plan ค่าบริการ 15,000 บาท / ปี (โดยต้องนำไปรวมกับแพคเกจหลักที่เลือกใช้)
- กรณีแอพพลิเคชันพบปัญหาการใช้งาน และจำเป็นต้องทำการอัพเดทแอพใหม่ ทางบริการจะดำเนินการอัพเดทแอพให้ทำงานเป็นปกติ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ โดยอ้างอิงเวอร์ชันที่แอพพลิเคชันนั้นๆใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อหา รายละเอียดต่างๆที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play เช่น เปลี่ยนชื่อแอพ, โลโก้แอพเป็นต้น รวมถึงความต้องการอัพเดทเวอร์ชันของแอพมีค่าบริการ 3,000 บาท สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android + iOS และ 1,500 บาท สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android OS เดียว
สามารถเชื่อมโยงสถานีวิทยุออนไลน์กับแอพพลิเคชัน (ค่าบริการเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท)
 • ค่าบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริการ Graphic Design, Content Service, Consulting ให้บริการในปีแรกที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชัน กรณีต้องการให้ดำเนินการเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการเสริม