ตารางราคา

สามารถดูรายละเอียดฟีเจอร์การใช้งานได้ตามแต่ละแพคเกจ และสามารถทดลองใช้งานได้ ฟรี 14 วัน เพื่อทดสอบว่าตัวแอพพลิเคชันตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่ และหลังจากที่เปิดใช้บริการจริงกับทาง Keeate ทีมงานจะทำการสร้างแอพพลิเคชันบน App Store และ Google Play


Business ฿ 8,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Professional ฿ 12,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Enterprise ฿ 23,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 

เงื่อนไขบริการ

** บริการจดทะเบียน iOS Developer Account
 • Developer Account คือ Account ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกกับทาง Apple (iOS) และ Google (Android) เพื่อใช้ในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
 • ค่าบริการสมัครสมาชิก iOS Developer Account 10,000 บาท ในปีแรก (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • ปีถัดไปลูกค้าสามารถเลือกชำระตรงกับทาง Apple ผ่านบัตรเครดิต หรือ ใช้บริการคีเอทข่วยดำเนินการ โดยมีอัตราค่าบริการ 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • เป็นบริการจดทะเบียน iOS Developer Account เท่านั้นไม่รวมค่าบริการจัดทำแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS
 • Developer Account สามารถนำไปใช้ในการขึ้นแอพพลิเคชันได้มากกว่า 1 แอพพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแอพพลิเคชันที่ถูกสร้างจากระบบ Keeate
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** บริการจัดทำ iOS Application และเงื่อนไขการให้บริการ
 • ค่าบริการ 12,000 บาท / ปี (โดยต้องนำไปรวมกับแพคเกจหลักที่เลือกใช้)
 • ทาง Apple มีเงื่อนไขในการ Approve Application ที่ละเอียด โดยมีข้อจำกัดหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น ประเภทธุรกิจ, ลักษณะแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน เป็นต้น ทำให้อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณากับทางทีม Review ของ Apple อีกทีหนึ่ง
 • หลังจากที่การจดทะเบียน Developer Account เรียบร้อยแล้ว ทางคีเอทจะดำเนินการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store กรณีนำส่งแอพพลิเคชันบน App Store สำเร็จจะคิดค่าบริการ 12,000 บาท / ปี แต่กรณีที่ไม่สามารถนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ Store ได้ จะไม่มีค่าบริการในการจัดทำ iOS Application และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินการจดทะเบียน iOS Developer Account แต่จะมอบสิทธิ์การเพิ่มอายุการใชังานระบบ 3 เดือน
** ตัวอย่างการคิดค่าบริการ (ปีแรก)
 1. ใช้งานแพคเกจ Professional ราคา 12,900 บาท
 2. ค่าสมัคร iOS Developer Account ราคา 10,000 บาท
 3. ค่าบริการ iOS Application ราคา 12,000 บาท
 4. รวม (ก่อน VAT) = 34,900 บาท
 5. รวม (VAT) = 37,343 บาท
** ตัวอย่างการคิดค่าบริการ (ปีถัดไป กรณีลูกค้าชำระค่า iOS Developer Account กับทาง Apple ด้วยตนเอง)
 1. ใช้งานแพคเกจ Professional ราคา 12,900 บาท
 2. ค่าบริการ iOS Application ราคา 12,000 บาท
 3. รวม (ก่อน VAT) = 24,900 บาท
 4. รวม (VAT) = 26,643 บาท
- กรณีแอพพลิเคชันพบปัญหาการใช้งาน และจำเป็นต้องทำการอัพเดทแอพใหม่ ทางบริการจะดำเนินการอัพเดทแอพให้ทำงานเป็นปกติ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ โดยอ้างอิงเวอร์ชันที่แอพพลิเคชันนั้นๆใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อหา รายละเอียดต่างๆที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play เช่น เปลี่ยนชื่อแอพ, โลโก้แอพเป็นต้น รวมถึงความต้องการอัพเดทเวอร์ชันของแอพมีค่าบริการระบบปฏิบัติการละ 1,500 บาท
สามารถเชื่อมโยงสถานีวิทยุออนไลน์กับแอพพลิเคชัน (ค่าบริการเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท)
 • ค่าบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริการ Graphic Design, Content Service, Consulting ให้บริการในปีแรกที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชัน กรณีต้องการให้ดำเนินการเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการเสริม