ตารางราคา

สามารถดูรายละเอียดฟีเจอร์การใช้งานได้ตามแต่ละแพคเกจ และสามารถทดลองใช้งานได้ ฟรี 45 วัน เพื่อทดสอบว่าตัวแอพพลิเคชันตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่ และหลังจากที่เปิดใช้บริการจริงกับทาง Keeate ทีมงานจะทำการสร้างแอพพลิเคชันบน App Store และ Google Play


Business ฿ 12,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  12,900 บาทสำหรับ iOS และ Android
  9,900 บาทสำหรับ Android OS เดียว
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Membership
    M-Commerce
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    Coupon
    Point
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Graphic Design
  ออกแบบพื้นหลังของแอพ 1 แบบ
  ปรับแก้ได้ 1 ครั้ง
 • Content Service
  บริการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้ 30 รายการ
 • More Menu
  1 Menu
 • Push Notification
  3 ครั้ง / เดือน
 • Disk Space
  500 MB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  1 Account
 • Google Analytics
 • Consulting
  อบรมการใช้งานที่ออฟฟิสคีเอท 3 ชั่วโมง
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน

Professional ฿ 18,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน
 • รายละเอียดราคาแพคเกจ
  18,900 บาทสำหรับ iOS และ Android
  15,900 บาทสำหรับ Android OS เดียว
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Membership
    M-Commerce
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    Coupon
    Point
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Graphic Design
  ออกแบบพื้นหลังของแอพ 1 แบบ
  ปรับแก้ได้ 1 ครั้ง
 • Content Service
  บริการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้ 30 รายการ
 • More Menu
  1 Menu
 • Push Notification
  8 ครั้ง / เดือน
 • Disk Space
  2 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  1 Account
 • Google Analytics
 • Consulting
  อบรมการใช้งานที่ออฟฟิสคีเอท 3 ชั่วโมง
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน

Enterprise ฿ 35,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน
 • รายละเอียดราคาแพคเกจ
  35,900 บาทสำหรับ iOS และ Android
  30,900 บาทสำหรับ Android OS เดียว
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Membership
    M-Commerce
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    Coupon
    Point
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Graphic Design
  ออกแบบพื้นหลังของแอพ 1 แบบ
  ปรับแก้ได้ 1 ครั้ง
 • Content Service
  บริการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้ 30 รายการ
 • More Menu
  Unlimited
 • Push Notification
  Unlimited
 • Disk Space
  10 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  5 Accounts
 • Google Analytics
 • Consulting
  อบรมการใช้งานที่ออฟฟิสคีเอท 3 ชั่วโมง
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 45 วัน

เงื่อนไขบริการ

** กรณีที่ท่านที่ต้องการจดทะเบียนด้วยตัวเองสามารถทำได้ โดยมีค่าบริการที่ต้องเตรียมไว้สำหรับชำระให้แก่ทาง Apple และ Google ดังนี้
 • iOS (Apple) 99 USD / ปี
 • Android (Google) 25 USD ครั้งเดียว
** กรณีที่ต้องการให้ทาง Keeate ทำการสมัคร Developer Account มีค่าบริการแบ่งออกเป็น
 • iOS (Apple) 5,000 บาท / ปี (รวมค่าบริการ 99 USD กับทาง Apple แล้ว)
 • Android (Google) 1,500 บาท ครั้งเดียว (รวมค่าบริการ 25 USD กับทาง Google แล้ว)
คิดค่าบริการในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play ครั้งละ 2,000 บาท (ขึ้นให้ฟรีในครั้งแรก)
สามารถเชื่อมโยงสถานีวิทยุออนไลน์กับแอพพลิเคชัน (ค่าบริการเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท)
 • ค่าบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริการ Graphic Design, Content Service, Consulting ให้บริการในปีแรกที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชัน กรณีต้องการให้ดำเนินการเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการเสริม