ตารางราคา

SME Plan

เป็นแพคเกจที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME และหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากกว่า 25 ฟีเจอร์ ไม่จำกัดจำนวนการดาวน์โหลด
รองรับการเป็นสมาชิกกับทางแอปสูงถึง 20,000 คน สามารถทดลองสร้างแอปพลิเคชันได้ฟรี 14 วัน

Business ฿ 8,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ค่าบริการสำหรับ Android + Platform
  - ต้องการระบบ iOS เพิ่ม 10,000 บาท
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Chat 1-1
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    M-Commerce (ระบบแจ้งโอนเงิน)
    M-Commerce (Credit+Debit Card)
    Facebook Login
    Coupon
    Point
 • Membership
    2,000 Accounts
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Config
  ตั้งค่าหน้าแรกเป็น Login Page
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  1 Menu
 • Push Notification
  20 ครั้ง / เดือน
 • Disk Space
  2 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  1 Account
 • Google Analytics
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Professional ฿ 12,900
/ ปี

สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ค่าบริการสำหรับ Android + Platform
  - ต้องการระบบ iOS เพิ่ม 10,000 บาท
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Chat 1-1
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    M-Commerce (ระบบแจ้งโอนเงิน)
    M-Commerce (Credit+Debit Card)
    Facebook Login
    Coupon
    Point
 • Membership
    5,000 Accounts
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Config
  ตั้งค่าหน้าแรกเป็น Login Page
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  1 Menu
 • Push Notification
  50 ครั้ง / เดือน
 • Disk Space
  5 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  1 Account
 • Google Analytics
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Enterprise Plan Contact
us

Contact
 • -
   
   
 • Feature List
    Information
    Product & Service
    News & Promotion
    Gallery
    Location Based
    Poster
    Website
    Contact Us
    Youtube Channel
    Youtube Video
    Livestream
    Form Management
    Chat 1-1
    Event
    Barcode Scanner
    E-Book
    M-Commerce (ระบบแจ้งโอนเงิน)
    M-Commerce (Credit+Debit Card)
    Facebook Login
    Coupon
    Point
 • Membership
    > 20,000 Accounts
 • Optional Feature
    Radio Online *
 • Config
  ตั้งค่าหน้าแรกเป็น Login Page
 • Main Menu
  Unlimited
 • More Menu
  > 5 Menu
 • Push Notification
  Unlimited
 • Disk Space
  > 10 GB
 • User Download
  Unlimited
 • Concurrent Users
  Unlimited
 • Image Storage
 • Admin Management
  > 1 Account
 • Google Analytics
 •  
สมัครทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
 

เงื่อนไขบริการ

 • Developer Account คือ Account ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกกับทาง Apple (iOS) และ Google (Android) เพื่อใช้ในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
 • ค่าบริการแพคเกจรายปีจะไม่รวมค่าสมัครและเปิดใช้งาน Android Developer Account ราคา 1,900 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • ตัวอย่างวิธีคิดค่าบริการ (กรณีไม่เปิดใช้งาน iOS Application)
  เลือกใช้งานแพคเกจ Professioinal 12,900
  ค่าบริการสมัคร Android Developer Account 1,900 บาท
  ราคารวม 14,800 บาท
  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,836 บาท
** บริการจดทะเบียน iOS Developer Account
 • Developer Account คือ Account ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกกับทาง Apple (iOS) และ Google (Android) เพื่อใช้ในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
 • ค่าบริการสมัครสมาชิก iOS Developer Account 6,900 บาท ในปีแรก (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • ปีถัดไปลูกค้าสามารถเลือกชำระตรงกับทาง Apple ผ่านบัตรเครดิต หรือ ใช้บริการคีเอทข่วยดำเนินการ โดยมีอัตราค่าบริการ 4,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ทาง Apple 99 USD)
 • เป็นบริการจดทะเบียน iOS Developer Account เท่านั้นไม่รวมค่าบริการจัดทำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS
 • Developer Account สามารถนำไปใช้ในการขึ้นแอปพลิเคชันได้มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างจากระบบ Keeate
 • กรณีที่ผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะสมัคร iOS Developer Account ด้วยตนเองสามารถทำได้ทันทีโดยไม่จำกัดว่าจะต้องใช้บริการกับทางคีเอท
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** บริการจัดทำ iOS Application และเงื่อนไขการให้บริการ
 • SME Plan ค่าบริการ 10,000 บาท / ปี (โดยต้องนำไปรวมกับแพคเกจหลักที่เลือกใช้)
 • Enterprise Plan ค่าบริการ 15,000 บาท / ปี (โดยต้องนำไปรวมกับแพคเกจหลักที่เลือกใช้)
- กรณีแอปพลิเคชันพบปัญหาการใช้งาน และจำเป็นต้องทำการอัพเดทแอปใหม่ ทางบริการจะดำเนินการอัพเดทแอปให้ทำงานเป็นปกติ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ โดยอ้างอิงเวอร์ชันที่แอปพลิเคชันนั้นๆใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อหา รายละเอียดต่างๆที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play เช่น เปลี่ยนชื่อแอป, โลโก้แอปเป็นต้น รวมถึงความต้องการอัพเดทเวอร์ชันของแอปมีค่าบริการ 3,000 บาท สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android + iOS และ 1,500 บาท สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android OS เดียว
สามารถเชื่อมโยงสถานีวิทยุออนไลน์กับแอปพลิเคชัน (ค่าบริการเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท)
 • ค่าบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริการ Graphic Design, Content Service, Consulting ให้บริการในปีแรกที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน กรณีต้องการให้ดำเนินการเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการเสริม