สถาบันโรคผิวหนัง (IndermSkin)

สถาบันโรคผิวหนัง (IndermSkin)

Application on iPhone, iPad, Android

สถาบันโรคผิวหนัง (IndermSkin) - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android สถาบันโรคผิวหนัง (IndermSkin) - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

เป็นสถาบันโรคผิวหนังรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารด้านโรคผิวหนังรวมถึงการดูแลด้านผิวพรรณความงาม นวัตกรรมในการดูแลผิวหนัง โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ผ่านทางบทความอินโฟกราฟิก และสื่อคลิปวีดีโอ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง และป้องกันการเกิดปัญหาด้านผิวหนัง