bigmap th thailand

bigmap th thailand

Application on iPhone, iPad, Android

bigmap th thailand - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android bigmap th thailand - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

แอพพลิเคชั่นนี้จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โดยการรวบรวมแผนที่การเดินทางของแต่ละจังหวัด สถานที่พัก สถานที่กิน และ สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ในการค้นหาเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลสถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และ อื่นๆ อีกทั่งแอพพลิเคชั่นนี้ยังได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัด ร้านอาหารอีกมากมาย ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ หรือ คลิ๊กไปที่ www.bigmapthailand.com เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ยังสามารถค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น LINEโดยการแสกน คิวอาร์โค๊ด หรือแอดไอดี @bigmapthailamd สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-138-9786บิ๊กแมพไทยแลนด์ (สำนักงานใหญ่) หรือ 085-288-7424 กรรมการผู้จัดการ - ส่วนสำคัญในการจัดทำแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นนี้เน้นเนื่อหาทางด้านการค้นหาข้อมูลการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และ สถานที่ต่างๆของแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคใต้ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล แอพพิลเคชั่นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลจริงของแต่ละจังหวัด จำทำโดยบริษัทบิ๊กแมพไทยแลนด์ และ เผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้มากขึ้นต่อผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เร็วขึ้น