Lawyerbkk รับปรึกษากฎหมาย

Lawyerbkk รับปรึกษากฎหมาย

Application on iPhone, iPad, Android

Lawyerbkk รับปรึกษากฎหมาย - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android Lawyerbkk รับปรึกษากฎหมาย - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

Application ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อทนายความ และขอรับคำปรึกษา เสมือนมีทนายความส่วนตัวไว้คอยช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาด้านอรรรคคดีความทั้งปวง รวมถึงเป็นเครื่องมือให้นักกฎหมาย ได้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวตัวบทกฎหมาย สถานที่ตั้งของศาล เขตอำนาจศาล เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเรามีบทความกฎหมายที่เป็นประโยชน์นำเสนอให้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย