ThaiYunnan

Application on iPhone, iPad, Android

ThaiYunnan - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android ThaiYunnan - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

ThaiYunan เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย ให้กับสมาชิก ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และทั่วถึง โดยสมาคม ฯ จะเน้นในด้านการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส และผู้ยากไร้ โดยจะกระจายความช่วยเหลือไปตามสมาคมของแต่ละจังหวัด แอพพลิชั่นนี้จึงทำให้สมาชิกง่ายในการเข้าถึงข่าวและการแจ้งข่าวกลับมายังสมาคมฯ