EMER-CALL

Application on Android

 EMER-CALL - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

EMER-CALL เป็นแอพลิเคชั่นรวบรวมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ในความเสี่ยงจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การถูกคุกคามทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว-โรงเรียน มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้คนที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตหรือความรู้สำหรับการต่อสู้ทางกฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ และ สินค้าเพื่อการรณรงค์ด้วย