ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการ Keeate ในการทำโมบายแอปพลิเคชัน โดยมีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น อีคอมเมิร์ช, โรงพยาบาล, หน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก, การศึกษา, ชุมชน, ทีวีออนไลน์, วิทยุออนไลน์, ท่องเที่ยว, ธุรกิจ SME เป็นต้น คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านล่างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแอปพลิเคชันของคุณ !!"