ขั้่นตอนการสมัคร Developer Account ของ Android (Google Play)

ขั้่นตอนการสมัคร Developer Account ของ Android (Google Play)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Developer Account ของ Android มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน

1. ทำการ Login ด้วย Gmail Account
เข้าลิงค์ https://play.google.com/apps/publish/signup/ 
และทำการ Login ด้วย Gmail Account 
** แนเะนำให้สมัครใหม่ เนื่องจากทางคีเอทจำเป็นต้องเข้าใช้งานอีเมล์ เพื่อดำเนินการนำแอพเข้าสู่ Google Play Store)

 

2. ยืนยัน Agreement

ทำการอ่านข้อตกลงของทาง Google Play หลังจากทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้กดคลิกที่ตำแหน่งที่ #1 และทำการกดปุ่ม "Continue to payment" ที่ตำแหน่งที่ #2

 

 

3. ทำการชำระเงินด้วยบัตร

กรอกรายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิต หรือช่องทางการชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (Visa & Master Card) โดยมีรายละเอียด
#1 : Card Number
#2 : วันหมดอายุบัตร / CVC
#3 : Cardholder Name (ชื่อผู้ถือบัตร)
#4 : ที่อยู่ของผู้ถือบัตร 

 

4. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Developer Account

เข้าสู่แบบฟอร์ม Developer Profile โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
- Developer Name : ชื่อ Developer Account
- Email Address 
- Website
- Phone Number : เบอร์โทรศัพท์ ต้องอยู่ในรูปแบบ +66xxxxxxxx
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Complete Registration" ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินการ
** บางกรณี Google อาจจะมีการตรวจสอบการชำระเงิน โดยขึ้นสถานะ Pending ประมาณ 48 ชั่วโมง ถึงจะใช้งาน Account ได้

 

 

ตำแหน่งการแสดงผล Developer Account

จากรูปภาพด้านบน กรณีที่เราต้องการเข้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชันใดๆ จะสังเกตเห็นชื่อแอพพลิเคชันในกรอบสีเขียว ส่วนกรอบสีแดงจะเป็นการแสดงชื่อ Developer Account โดยจะแสดงผลตามข้อมูลที่เรากรอกในแบบฟอร์มตามข้อที่ 4 ด้านบน ในหัวข้อ "Developer Name"