Developer Account คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?

Developer Account คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?

Developer Account คืออะไร?
          การที่เราจะจัดทำโมบายแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกเหนือจากโมบายแอพที่เราต้องการนำเข้าสู่ App Store และ Google Play นั่นคือการสมัครเป็น Developer Program กับผู้ให้บริการทั้ง 2 เพื่อนำแอพพลิเคชันขึ้นในนามของบริษัท หรือ นามบุคคล โดยตัว Developer Account 1 Account จะสามารถนำแอพพลิเคชันที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเข้าสู่ Store ได้มากกว่า 1 แอพพลิเคชัน

 

Developer Account แสดงที่ใด?


          ภาพตัวอย่างจากแอพพลิเคชัน “Keeate” ที่อยู่บน Google Play โดยในกรอบสีเขียวจะหมายถึงชื่อแอพพลิเคชันและกรอบสีแดงหมายถึงชื่อ Developer Account

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารวม Developer Account Program
          
ระบบปฏิบัติการ iOS : 99 USD / ปี
          ระบบปฏิบัติการ Android : 25 USD ครั้งเดียว

 

ประเภทของ Developer Account
          1. นามบริษัท
          2. นามบุคคล


ประโยชน์ของการมี Developer Account ดีอย่างไร?
          1. สามารถเรียกดูรายงานสถิติต่างๆได้อย่างละเอียด อาทิเช่น
                     - รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน
                     - จำนวนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                     - จำนวนการถอนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                     - จำนวนการอัปเกรดรายวันตามอุปกรณ์
                     - จำนวนการติดตั้งรวมตามผู้ใช้
                     - จำนวนการติดตั้งรายวันตามผู้ใช้
                     - คะแนนเฉลี่ยรายวัน
                     - คะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นต้น
          2. กำหนดเงื่อนไขการดาวน์โหลดแอพ ว่าต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือคิดค่าบริการ
​          3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชันและธุรกิจ
          4. สามารถรวบรวมแอพพลิเคชันของธุรกิจทั้งหมดไว้ใน Account เดียวกัน