แจ้งปรับเปลี่ยนค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

แจ้งปรับเปลี่ยนค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

     เนื่องจากทางผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ iOS (Apple) ได้ออกนโยบายไม่อนุญาตให้นำแอพพลิเคชันที่นำเข้าสู่ App Store ในนาม Developer Account ของทาง Keeate โดยให้เหตุผลว่าทางผู้ให้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ ตราสินค้านั้นๆ ทำให้ทางบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการพอสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

     1. อัตราค่าบริการรายปีที่ปรับขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามา โดยสามารถดูตารางราคาได้ที่ https://www.keeate.com/appmaker/pricing

     2. ลูกค้าที่ชำระค่าบริการและเปิดใช้บริการสร้างแอพพลิเคชันกับทาง Keeate ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรณีที่มีการต่ออายุการใช้งานในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จะคิดค่าบริการแพคเกจในราคาเดิม แต่การต่ออายุดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดใดๆ

     3. การสมัครสมาชิก Developer Account โดยตรงจากผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายดังนี้
            - ระบบปฏิบัติการ iOS (Apple): 99 USD/ปี
            - ระบบปฏิบัติการ Android (Google): 25 USD ครั้งเดียว
            โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเอง โดยมีทีมงานของ Keeate เป็นผู้แนะนำขั้นตอนดังกล่าว

     4. กรณีที่ลูกค้าที่เปิดใช้งานโมบายแอพพลิเคชันกับทาง Keeate อยู่ก่อนหน้านี้ และไม่ต้องการอัพเดทเวอร์ชันของระบบ หรือปรับแก้เนื้อหาใดๆที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play ยังคงใช้งานแอพพลิเคชันด้วย Developer Account กับทาง Keeate ได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน Developer Account ของตนเอง (ทั้งนี้อาจจะเกิดความจำเป็นบางกรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียน อันเนื่องจากพบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชันและจำเป็นต้องขึ้นแอพพลิเคชันใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว)

     5. สำหรับลูกค้ามีความประสงค์ที่ต้องการให้ทางบริการ Keeate เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน Developer Account จะมีค่าบริการปีละ 6,500 บาท ราคาดังกล่าวรวมค่าจดทะเบียนกับทางระบบ iOS และ Android แล้ว โดยทางบริการ Keeate ยินดีนำเสนอส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทในปีแรกเพื่อชดเชยสำหรับเงื่อนไขการให้บริการที่มีการปรับเปลี่ยน (ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

Developer Account คืออะไร?
          เป็น Account ที่ใช้สำหรับอ้างอิงผู้ให้บริการแอพพลิเคชันดังกล่าว ว่ามีการเปิดให้บริการด้วยหน่วยงานใด
                   

              จากรูปภาพ :
              #กรอบสีเขียว คือ ชื่อแอพพลิเคชัน
              #กรอบสีแดง คือ Developer Account

 

ประโยชน์ของการมี Developer Account ของตนเอง
         1. สามารถเรียกดูรายงานสถิติต่างๆได้อย่างละเอียด อาทิเช่น
                    - รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน
                    - จำนวนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการถอนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการอัปเกรดรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการติดตั้งรวมตามผู้ใช้
                    - จำนวนการติดตั้งรายวันตามผู้ใช้
                    - คะแนนเฉลี่ยรายวัน
                    - คะแนนเฉลี่ยสะสม
                    เป็นต้น
          2. กำหนดเงื่อนไขการดาวน์โหลดแอพ ว่าต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือคิดค่าบริการ
          3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชันและธุรกิจ
          4. สามารถรวบรวมแอพพลิเคชันของธุรกิจทั้งหมดไว้ใน Account เดียวกัน