แจ้งปรับเปลี่ยนค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

แจ้งปรับเปลี่ยนค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

     เนื่องจากทางผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ iOS (Apple) ได้ออกนโยบายไม่อนุญาตให้นำแอพพลิเคชันที่นำเข้าสู่ App Store ในนาม Developer Account ของทาง Keeate โดยให้เหตุผลว่าทางผู้ให้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ ตราสินค้านั้นๆ ทำให้ทางบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการพอสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

     1. อัตราค่าบริการรายปีที่ปรับขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามา โดยสามารถดูตารางราคาได้ที่ https://www.keeate.com/appmaker/pricing

     2. ลูกค้าที่ชำระค่าบริการและเปิดใช้บริการสร้างแอพพลิเคชันกับทาง Keeate ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรณีที่มีการต่ออายุการใช้งานในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จะคิดค่าบริการแพคเกจในราคาเดิม แต่การต่ออายุดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดใดๆ

     3. การสมัครสมาชิก Developer Account จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
            - ระบบปฏิบัติการ iOS (Apple): 99 USD/ปี
            - ระบบปฏิบัติการ Android (Google): 25 USD ครั้งเดียว
            ** ซึ่งในปีแรกทางคีเอทจะเป็นผู้สมัคร Developer Account พร้อมให้คำแนะนำ โดยมีค่าบริการ 6,500 บาท (รวมที่ต้องชำระกับทาง Apple และ Google แล้ว)
            

     4. กรณีที่ลูกค้าที่เปิดใช้งานโมบายแอพพลิเคชันกับทาง Keeate อยู่ก่อนหน้านี้ และไม่ต้องการอัพเดทเวอร์ชันของระบบ หรือปรับแก้เนื้อหาใดๆที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play ยังคงใช้งานแอพพลิเคชันด้วย Developer Account กับทาง Keeate ได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน Developer Account ของตนเอง (ทั้งนี้อาจจะเกิดความจำเป็นบางกรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียน อันเนื่องจากพบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชันและจำเป็นต้องขึ้นแอพพลิเคชันใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว)

     5. สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการสร้างแอพพลิเคชันกับทาง Keeate ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2560 จากค่าบริการในการสมัคร Developer Account ในปีแรกอยู่ที่ 6,500 บาท โดยทางบริการ Keeate มอบส่วนลดมูลค่า 2,000 บาทในปีแรกเพื่อชดเชยสำหรับเงื่อนไขการให้บริการที่มีการปรับเปลี่ยน (ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

Developer Account คืออะไร?
          เป็น Account ที่ใช้สำหรับอ้างอิงผู้ให้บริการแอพพลิเคชันดังกล่าว ว่ามีการเปิดให้บริการด้วยหน่วยงานใด
                   

              จากรูปภาพ :
              #กรอบสีเขียว คือ ชื่อแอพพลิเคชัน
              #กรอบสีแดง คือ Developer Account

 

ประโยชน์ของการมี Developer Account ของตนเอง
         1. สามารถเรียกดูรายงานสถิติต่างๆได้อย่างละเอียด อาทิเช่น
                    - รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน
                    - จำนวนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการถอนการติดตั้งรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการอัปเกรดรายวันตามอุปกรณ์
                    - จำนวนการติดตั้งรวมตามผู้ใช้
                    - จำนวนการติดตั้งรายวันตามผู้ใช้
                    - คะแนนเฉลี่ยรายวัน
                    - คะแนนเฉลี่ยสะสม
                    เป็นต้น
          2. กำหนดเงื่อนไขการดาวน์โหลดแอพ ว่าต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือคิดค่าบริการ
          3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชันและธุรกิจ
          4. สามารถรวบรวมแอพพลิเคชันของธุรกิจทั้งหมดไว้ใน Account เดียวกัน