เกี่ยวกับเรา

Thailand ICT Awards 2015 (Winner)

บริษัท โมบิค จำกัด ได้นำซอฟต์แวร์โมบายแอปสำเร็จรูป (Keeate) เข้าร่วมการประกวดในโครงการ Thailand ICT Awards 2015 (TICTA) ที่เป็นงานประกวดผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ระดับประเทศ ดำเนินงานโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมการแข่งขันในหมวด Tools & Infrastrcuture และมีบริษัทเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้รับเลือกให้เป็น The Winner ในหมวดการประกวดดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันซอฟต์แวร์ระดับเอเชียในงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ที่ประเทศศรีลังกา