เกี่ยวกับเรา

บริษัท โมบิค จำกัด

คือบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบไอทีโซลูชันเพื่อให้ธุรกิจดขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้สร้างชื่อเสียงโดยการนำซอฟต์แวร์โมบายแอปสำเร็จรูป (Keeate) เข้าร่วมการประกวดในโครงการระดับสากลและระดับประเทศในงานต่างๆ ได้แก่

  • Thailand ICT Awards 2015 : ได้รับรางวัล Winner ในหมวด Tool & Infrastructure Applications
  • Thailand ICT Awards 2017 : ได้รับรางวัล Merit ในหมวด Communications
  • Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017, South Korea : ได้รับรางวัล Gold medal
  • Thailand ICT Awards 2018 : ได้รับรางวัล Merit ในหมวด Communications
  • International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2018, Malaysia : ได้รับรางวัล Silver Medal
อีกทั้งยังนำซอฟต์แวร์ของบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปแล้วมากกว่า 1,000 แอป บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android